Hoegsbro.dk © 2010 • Vilkår for anvendelse

 

Velkommen

 

 

Denne hjemmeside har haft en ulidelig lang og bøvlet tilblivelsesproces.

 

Nu er den her for dine øjne. Den er langt fra fuldkommen, men nu kan den da bruges.

 

Vi håber, du får glæde af den.

 

 

 

 

 

Velkommen til Høgsbrofamiliens hjemmeside. Formålet er at have et net-mødested med

 

  • oplysninger om familiens historie og dens medlemmer,  

  • indbydelser og tilmeldingsrubrikker til familiens arrangementer,

  • fotoalbum til fotos af fælles familiemæssig interesse,

  • samtaleforum - tænkt som et supplement til Budstikken - hvor interesserede kan berette familienyt og diskutere fx politik og livsanskuelse.

 

Som vor families fødselsdag regner vi den 2. november 1852, hvor den da 19-årige præstedatter Amalie Gabrielle Jürgensen blev viet til den 30-årige præstesøn og cand. theol. Sofus Høgsbro.

 

De to fik i årene 1853-74 femten børn, hvoraf de tre døde som spæde. Af de tolv, som blev voksne, blev de elleve gift og forældre til en 2. generation på  i alt 57 kusiner og fætre, som i kraft af sammenholdet mellem de tolv søskende livet igennem havde mange indbyrdes bånd.

 

De årligt tilbagevendende familiesammenkomster bragte også de senere generationer på nært hold af hverandre, således at en kreds på nogle hundrede af de nu ca. 1700 efterkommere af Sofus og Amalie den dag i dag har glæde af nære indbyrdes relationer.

 

Sofus som højskolemand, politiker, avisudgiver.

De mange søskende i beskedne kår med det solide sammenhold.

De årlige sammenkomster: Sommertur og novemberkomsammen.

Budstikken.

 

Fotografier af Sofus og Amalie. Originalerne findes på Fasangården.

 

 

 

Familiens medlemmer kan få adgang til familieområdet.

Send en mail til webmaster@hoegsbro.dk

med et forslag til adgangskode på mindst 8 tegn, alm. bogstaver og/eller tal, så skal du få svar snarest.