Hoegsbro.dk © 2009 • Vilkår for anvendelse

 

SLÆGTS-OVERSIGT

 

En kort overtsigt over de første generationers historie.

 

 

SLÆGTSOVERSIGT

I årene 1853-74 fik præstedatter Amalie Gabrielle Jürgensen og cand. theol. Sofus Høgsbro femten børn, hvoraf de tre døde som spæde. Af de tolv, som blev voksne, blev de elleve gift og forældre til en 2. generation på i alt 57 kusiner og fætre.

 

De 12 søskende var:

 

 • Ingeborg Høgsbro

 

 • Svend Høgsbro

  (185 efterkommere)

 • Gudrun Holm

  (232 efterkommere)

 • Hjalmar Høgsbro

  (49 efterkommere)

 • Estrid Bennike

  (68 efterkommere)

 • Hilda Dalsgaard

  (28 efterkommere)

 • Sigrid Høgsbro Østergaard

  (30 efterkommere)

 • Olav Høgsbro

  (137 efterkommere)

 • Valborg Milthers

  (62 efterkommere)

 • Signe Høgsbro Stenvang

  (17 efterkommere)

 • Ædele Kelstrup

  (142 efterkommere)

 • Ragnhild Frimodt-Møller

  (54 efterkommere)

 

Idag har nogle hundrede af de nu ca. 1700 efterkommere af Sofus og Amalie glæde af nære indbyrdes relationer, som prægede de oprindelige efterkommere af Sofus og Amalie Høgsbro.

 

 

 

Hvem følger historien?

Der findes en familiefond, hvis bestyrelse i dag varetager at holde såvel historien som sammenholdet fast.

 

Denne hjemmeside er et af flere resultater af dette arbejde, som også omfatter debatfora, diverse festlige arrangementer, og en række andre aktiviteter.

 

Desuiden udgives en slægtsbog, hvor en meget stor del af slægtens medlemmer kan genfinde hinanden.